Regulamin Konkursu Photo

搂1.
Postanowienia Og贸lne

1. Organizatorem Konkursu jest Restauracja Amarant S. C. w Warszawie, ul. Gr贸jecka 118, 02-367 Warszawa.

2. Konkurs b臋dzie przeprowadzany raz w miesi膮cu w okresie od marca 2023 r. do grudnia 2023 roku. (Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym miesi膮cu bez podania powodu).

3. W ka偶dym miesi膮cu b臋dzie wybrane jedno zdj臋cie.

4. Zdj臋cia konkursowe nale偶y przesy艂a膰 na adres amarant@amarantrestauracja.pl lub za po艣rednictwem medi贸w spo艂eczno艣ciowych do Organizatora.

5. Konkurs nie jest loteria台 promocyjna台 w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zak艂adach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z po虂z虂n. zm.) i nie podlega regu艂om zawartym w w/w Ustawie oraz rozporz膮dzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

搂2.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu mo偶e by膰虂 ka偶da osoba fizyczna, b臋d膮ca Klientem restauracji Amarant.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest 艂膮czne spe艂nienie nast臋puj膮cych warunk贸w:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie: amarantrestauracja.pl/konkurs

b) spe艂nienie warunk贸w podanych w 搂3 p.1

3. W Konkursie nie mog膮 bra膰 udzia艂u pracownicy Organizatora. W Konkursie nie mog膮 r贸wnie偶 bra膰 udzia艂u cz艂onkowie najbli偶szych rodzin os贸b, o kt贸rych mowa powy偶ej (tj. ich ma艂偶onkowie, dzieci, rodzice i rodze艅stwo).

搂3.
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest wykonie zdj臋cia dania przygotowanego przez restauracje Amarant (na miejscu lub z dostaw膮) lub zdj臋cia jak si臋 dobrze bawisz/bawicie w Restauracji Amarant i wys艂anie tego zdj臋cia na mail amarant@amarantrestauracja.pl lub za po艣rednictwem medi贸w spo艂eczno艣ciowych do Organizatora.

2. Wys艂anie zdj臋cia r贸wna si臋 z zgod膮 na jego publikacje w mediach spo艂eczno艣ciowych oraz na stronie www.amarantrestauracja.pl .

3. Nagrod臋 w danym miesi膮cu otrzyma jedna osoba, kt贸ra we藕mie udzia艂 w konkursie i przy艣le prawid艂owe zdj臋cie, kt贸re zostanie uznane za naj艂adniejsze.

4. Dopuszcze jest wys艂anie wi臋cej ni偶 jednego zdj臋cia, co zwi臋ksza szans臋 na wygran膮.

5. Nagrod膮 w Konkursie jest du偶a pizza 60 cm z menu restauracji Amarant.

6. Nagroda jest przydzielana raz w miesi膮cu. Nagroda jest przeznaczona dla Zwyci臋zcy konkursu i jego go艣ci dla konsumpcji w lokalu Amarant.

7. Wszelkie w膮tpliwo艣ci dotycz膮ce zasad Konkursu, postanowie艅虂 jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

8. Zwyci臋zca zostanie og艂oszony na stronie Facebook w przeci膮gu 10 (dziesi臋ciu) dni od zako艅czenia edycji Konkursu w danym miesi膮cu.

9. Celem potwierdzenia woli przyj臋cia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien zg艂osi膰 si臋 drog膮 elektroniczn膮, kt贸r膮 przes艂a艂 zdj臋cie i um贸wi膰 si臋 na termin odebrania nagrody w lokalu.

搂4.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKO虂W KONKURSU

1. Warunkiem udzia艂u w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu um贸wienia terminu przekazania nagrody).

2. W Konkursie wezm膮 udzia艂 tylko zdj臋cia, da艅 przygotowanych w restauracji Amarant na miejscu lub na wynos, oraz przyj臋膰/spotka艅 w lokalu, wszystkie pozosta艂e zdj臋cia nie b臋d膮 brane pod uwag臋.

3. Podane dane osobowe b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu w zwi膮zku z wydaniem nagr贸d.

搂5.
POSTANOWIENIA KON虂COWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowie艅虂 niniejszego Regulaminu, o ile nie wp艂ynie to na pogorszenie warunk贸w uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci zmian termin贸w poszczeg贸lnych czynno艣ci konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowi膮zuje od czasu opublikowania go na stronie.

Galeria zdj臋膰 zrobionych przez naszych klint贸w

zam贸w, zr贸b zdj臋cie i prze艣lij je - we藕 udzia艂 w konkursie !

22 243 56 87

ul.Gr贸jecka 118, 02-637 Warszawa

Scroll to Top